F-class starting 2021/2022!

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
From the Principal

We are happy to confirm that IES Jönköping is expanding to offer F-class (förskoleklass) starting academic year 2021/2022!

We will have 3 classes and each class will have 20 students.  There are currently just over 300 students in our queue born in 2015 that are eligible for an offer. 
We have begun the intake process and have sent the first 60 offers.  As always, we apply sibling priority and use the date of application as our criteria for who gets the first offers.

To place your child in our queue today, click here.  

Vi är så glada över att bekräfta att IES Jönköping utökar skolan med en F-klass (förskoleklass) med start nästa läsår, 2021/2022!

Vi kommer ha 3 klasser med 20 elever i varje klass. Just nu har vi strax över 300 barn i elevkön som är födda 2015 och därmed berättigade till ett erbjudande om placering. 
Vi har påbörjat antagningsprocessen och skickat ut erbjudande om plats till de första 60 barnen i elevkön. Som alltid, används syskonförtur samt inskrivningsdatum som kriterier för vilka som får de första platserbjudanden. 

Vill du skriva in ditt barn i vår elevkö, klicka här.