Lucia 2017 (#4)

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
You must consent to third-party cookies to view this content.You must consent to third-party cookies to view this content.
IES Jönköping - School Blog - Lucia 2017 2

Varje år anordnas ett tradtionsenligt luciatåg på skolan. Namnet Lucia kommer från ett helgon och betyder ljus.

Det är glädjande att uppslutningen varje år är så god och att eleverna deltar med stort engagemang trots att övningarna äger rum under deras raster.

IES Jönköping - School Blog - Lucia 2017