PSA/Föräldraförening

 

Roller och mål


Vår PSA-/Föräldraförening är en fokusgrupp där föräldrar och skolledningen arbetar tillsammans med skolans utveckling. Skolan ansvarar för halva delen av agendan vid varje möte och ni föräldrar ansvarar för den andra halvan. Skolans del av agendan fokuserar på det systematiska kvalitetsarbete som genomförs på skolan, med återkoppling från PSA innan skolan gör några stora förändringar vad gäller skolans policys och rutiner, eller när det gäller större investeringar och utvecklingsplaner för skolan.

Föräldrarnas del av agendan fokuserar på att lyfta frågor som rör skolan som helhet, svarar på förfrågningar från rektorn och ledningen och att återkoppla med information om olika projekt. Vi diskuterar inte specifika elever eller personal utan skolans ordinarie rutiner vad gäller kommunikation ska tillämpas för detta ändamål.

Alla föräldrar som önskar är välkomna att vara en del av vår PSA-förening. PSA-föreningen bjuder in föräldrar till mötena och ger även föräldrarna möjlighet att lägga till punkter på agendan. PSAs effektivitet speglas av föräldrarnas engagemang. Vi ser fram emot och hoppas att detta blir en succé i år! Arbetsrelationen mellan skolan och föräldrarna skapar möjligheter att ena elever, föräldrar och skolan på ett mycket fördelaktigt sätt för alla.

Mötesdatum för 2018/2019

Vecka 41, torsdag 11 oktober, 2018

Vecka 48, tisdag 27 november, 2018

Vecka 9, onsdag 27 februari, 2019

Om ni inte redan har anmält er till PSA och är intresserade ska ni kontakta Helene Holmgren.

Välkomna, vi ser fram emot att träffa er!