Fritids

Vi är en av IES skolor i Sverige som erbjuder Fritidsplats till barn som går på låg- och mellanstadiet. Vi är uppdelade i fyra avdelningar enligt följande:

Rainbow (Year/år 1)

Sunshine (Year/år 2)

Twilight (Year/år 3)

Skyfall (Year/år 4-6)

Vi satsar på att stimulera våra elevers utveckling och lärande genom att ge dem meningsfull och avkopplande och pedagogisk verksamhet.

Fritids har en viktig roll i att stimulera eleverna i social kompetens och låta dem känna sig delaktiga i sin omgivning. Eleverna är välkomna att fortsätta sin dag med att deltaga i en meningsfull och organiserad verksamhet av utbildade Fritids lärare, under tiden föräldrar arbetar eller studerar.

Fritids erbjuder ett stort utbud av veckoaktiviteter som är planerade av personalen. Dessa inkluderar bl a pyssel, fysiska aktiviteter både inom och utomhus, Character Counts värdegrundsarbete samt digitala och tekniska aktiviteter,

Vi erbjuder även ferie aktiviteter under loven så att eleverna blir både stimulerande och kan samverka inom Jönköpings kommun.

Våra öppettider är från kl 6.00 till kl 18.00, måndag till fredag. Öppettiderna är desamma även under loven.

För mer information angående ansökning till Fritids, klicka här.

Alternativt, var vänlig och kontakta Fritids Coordinator, Helen Lindman för mer information: helen.lindman.jonkoping@engelska.se eller 0736-25 72 18.