Our Story

IESJ från början

Den korta historien om IES Jönköping är redan en historia att berätta! Från början – ur en enkel avsiktsförklaring, ett par möten tillsammans med Jönköpings Kommun, affärsmän och företrädare för stadens universitet, en hyresvärd och fastighetsutvecklare - kom stora ting.

IES Jönköping under construction in 2009Kort sagt innebar projektet, att helrenovera en hel byggnad från golv till tak, att återskapa landskapsarkitekturen för IES under uppbygnaddhela området till en trevlig lekplats för barnen från att ha varit en stor parkeringsplats. Projektet innebar även att bygga till två stora byggnader från grunden – en fullstor och modern sporthall och det snygga B-huset som inrymmer Junior School, en byggnad där det  i nuläget finns utrymme för skolan att successivt expandera. Slutligen köket, toppmodern utrustning i ett helt nytt kök som är dimensionerad för att tillgodose 900 personer med lunch varje dag. Detta om våra lokaler. Vad som är långt viktigare är vad som finns inuti -  människorna.

 

Ett internationellt låg

Rektorn undertecknade kontraktet att leda skolan i januari 2009 och började genast söka efter personal som kunde leverera den typ av utbildning av hög kvalitet och omsorg som var planerat för dessa speciella anläggningar. 100% av våra lärare är utbildade och deras engagemang visar sig i det enkla faktum att de flesta har lämnat sitt hemland eller sin hemstad för att komma och undervisa här.

Samtidigt som våra entusiastiska medarbetare blev rekryterade, började arbetet med att sprida information om den nya skolan. Tvärtemot vad många tror, väljer vi inte våra elever - de väljer oss! Det aktiva valet att lämna en välkänd miljö, skaffa sig nya resvanor och ofta lämna vänner och sin klass gör våra studenter till en spännande och mångsidig grupp som reser från när och fjärran att komma hit. Vi öppnade skolans dörrar i augusti 2009 med 290 elever i årskurserna 6-9 och när vi under 2010 utökade skolan med klasser i år 4 och 5 ökade vår storlek till 510 studenter. Från och med augusti 2011 har vi 620 elever.

IES Jönköping - Summer Panorama